situatie

Een grote scholengroep in voortgezet onderwijs is gefuseerd. De meerwaarde van de fusie is nog niet gerealiseerd en het zijn vooral de verschillen per school die opvallen. Eenheid ontbreekt.

vraag

Help ons een strategisch HR-beleid te ontwikkelen dat meerwaarde heeft voor alle gefuseerde scholen.

aanpak

Met vertegenwoordigers van de scholen een projectgroep ingericht. Middels interviews en analyse van bestaande documenten werd de huidige en gewenste situatie beschreven. In de projectgroep samen gekomen tot omschrijving van HR-beleid, gekoppeld aan de strategie van de scholen. Praktische acties voor de komende jaren vastgesteld met het benoemen van verantwoordelijkheden. De projectgroep bleef in stand om te monitoren en de HR-afdeling is gecentraliseerd en HR-medewerkers als adviseurs voor lijnmanagers gepositioneerd