situatie

Een SW-bedrijf krijgt steeds minder subsidie en moet flink in de kosten snijden. Tegelijk moet de organisatie zich meter als bedrijf positioneren, het ziekteverzuim terugdringen,
de kwaliteit van dienstverlening verhogen en een cultuuromslag maken.

vraag

Help ons deze cultuuromslag te maken en van de HR-afdeling een moderne, slanke en hoogwaardige ondersteunende club te maken.

aanpak

De verschillende decentrale HR-afdelingen zijn samengevoegd. Gezamenlijk met de medewerkers gezocht naar de beste processen, deze beschreven en getraind. Het HR informatiesysteem opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt voor de lijnmanagers. Een opleidingsbeleidsplan voor de komende jaren gemaakt, waarbij de afdeling opleidingen een adviserende makelaarsrol kreeg. Cultuurverandering in gang gezet, waarbij eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en eigenaarschap centraal stonden.
Dit gekoppeld aan een nieuwe aanpak van het ziekteverzuim. Dit alles resulteerde in een bedrijfsmatiger instelling van medewerkers, meer rust en betrokkenheid in de organisatie en een HR-afdeling die servicegericht samen met de lijnorganisatie optrok.