situatie

In een ziekenhuis zijn medewerkers lange tijd strak en hiŽrarchisch aangestuurd.
Dit heeft geresulteerd in een situatie waarbij medewerkers geen eigen verantwoordelijkheid meer nemen.

vraag

Help ons tot een nieuwe manier van leiderschap te komen, waarbij medewerkers weer verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

aanpak

Met alle managers een aantal bijeenkomsten belegd, waarin de veranderende omgeving werd geschetst. Vervolgens met elkaar vastgesteld welke identiteit voor het ziekenhuis hierbij past. Nieuwe kernwaarden werden benoemd en de vertaling hiervan naar concreet gedrag van medewerkers. Met behulp van quick scans is onderzocht welke stijlen de managers met zich mee brachten. Dit gaf een algemeen beeld van het leiderschap, maar ook individuele inzichten. Op grond van deze informatie hebben de managers onder begeleiding een ontwikkelplan gemaakt. In samenwerking met het ziekenhuis hebben wij op basis van deze plannen een Leiderschapsprogramma opgezet, waarbij gedurende twee jaar diverse modules en praktijkopdrachten worden uitgevoerd. Dit resulteerde in een grotere betrokkenheid van medewerkers, een duidelijke identiteit voor het ziekenhuis en eigenaarschap op alle niveaus.