situatie

Een zorginstelling is jarenlang op organische wijze gegroeid, zonder dat de organisatiestructuur is aangepast. Het geheel wordt moeilijk bestuurbaar met inefficiŽnte processen.

vraag

Help ons een nieuw besturingsmodel in te voeren, dat door de organisatie gedragen wordt.

aanpak

Na gesprekken met interne en externe belanghebbenden, is binnen een projectgroep een aantal scenario's ontwikkeld. Uitgaande van deze scenario's wordt gekozen voor het meest optimale besturingsmodel.
Vervolgens een projectstructuur ingericht om de organisatiewijziging door te voeren.
In samenwerking met professionals van de organisatie zijn functiebeschrijvingen gemaakt, selectieproces uitgevoerd, herplaatsing van personeel, inspraak geregeld en nieuwe overlegstructuur ingevoerd.