Enkele methoden om in vuur en vlam te raken:

  • Round tables met vakgenoten van verschillende organisaties.
    In een rustige en veilige setting met elkaar casustiek bespreken, nieuwe ideen opdoen, elkaar een stap verder helpen en tegelijk uw netwerk uitbreiden.
  • Intervisie binnen uw eigen organisatie, begeleid door een deskundige.
  • Interactieve lezingen voor uw medewerkers over Planetree, de klant centraal (hoe doe je dat), duurzame inzetbaarheid van personeel, waardevol leiderschap etc.
  • Coaching in de natuur. Wandelend in de natuur kom je makkelijker tot mooie inzichten en inspirerende gedachten.